Tuesday, May 24, 2022
Home กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จัดทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา

กระทรวงยุติธรรม จัดทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา

โครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) จัดทำหนังสือเสียง “กฎหมายสามัญประจำบ้าน” เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔  พรรษา  จัดโดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางสายตามีสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษเหมาะสมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสื่อทางเลือกสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการทางสายตา ถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในการเข้าถึงบริการงานยุติธรรมโดยเฉพาะสำหรับคนพิการ ดังวิสัยทัศน์ของกระทรวงยุติธรรม คือ “สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม” ซึ่งจะทำให้คนพิการทางสายตามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อกลุ่มคนรอบข้างทั้งเพื่อน ครอบครัว และสังคม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีความสุขรวมทั้งเป็นการสานต่อโครงการจัดทำหนังสือเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย : กฎหมายสามัญประจำบ้าน (ฉบับอักษรเบรลล์) ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหากฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าถึงความเป็นธรรมให้แก่คนพิการต่อไป

- Advertisment -

ข่าวน่าสนใจ

อัพเดตสถานการณ์โควิด19 ทั่วโลก ดับกว่า 8.4 แสนคน ติดเชื้อพุ่ง 24.5 ล้านราย

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ส.ค. 63 (เวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) จำนวน 215 ประเทศทั่วโลก พบมีผู้ป่วยติดเชื้อ 24,584,850 ราย เพิ่มขึ้น 242,293 รายเสียชีวิต 834,441 ราย...

กรมบัญชีกลาง เพิ่มหลักเกณฑ์-วิธีปฏิบัติขอกันเงินงบฯปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับล่าช้า...

ผู้บริหารทั่วโลก 75% พูดตรงกัน “ไบเดน” จะชนะเลือกตั้งปธน.สหรัฐปีนี้

ผลสำรวจไตรมาสล่าสุดบ่งชี้ว่า 75% ของผู้บริหารบริษัทภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิกของ CNBC Global CFO Council ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า นายโจ ไบเดน ตัวแทนพรรคเดโมแครต จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้ CNBC Global CFO Council ประกอบด้วยบริษัทสมาชิกภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 5...

สื่อนอกเผยจีนอัพเดทระเบียบส่งออกเทคโนโลยี คาดกระทบดีลขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานโดยอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลและเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า จีนได้มีการปรับปรุงระเบียบควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีซึ่งอาจมีแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นยอดนิยมของจีนอย่างติ๊กต็อก (TikTok) รวมอยู่ด้วย รายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้น หลังก่อนหน้านี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างความคิดเห็นของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งว่า ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของติ๊กต็อก อาจต้องขอให้รัฐบาลจีนยินยอมก่อนที่จะขายธุรกิจของติ๊กต็อกในสหรัฐ โดยบริษัทอาจต้องระงับการเจรจาขายธุรกิจไปก่อน การที่รัฐบาลจีนรวมติ๊กต็อกเข้าไปในระเบียบควบคุมการส่งออกนั้น คาดว่าจะทำให้รัฐบาลจีนแทรกแซงการขายกิจการของติ๊กต็อกในสหรัฐได้