Wednesday, June 16, 2021
Home สังคม “เพื่อนช่วยเพื่อน ” คนพิการสระแก้วช่วยกันเองตามอัตภาพ ...

“เพื่อนช่วยเพื่อน ” คนพิการสระแก้วช่วยกันเองตามอัตภาพ เมื่อเยียวยามาไม่ถึง!

เมื่อวันที่  20  เมษายน 2563  นายศิลปชัย  วัชรชวกุล  นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เผยว่า  สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย   จัดตั้งขึ้นโดยคนพิการ มีคนพิการเป็นผู้บริหารงานเพื่อสนองความต้องการอันชอบธรรมของคนพิการในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีศักยภาพให้ดีขึ้น เนื่องจากคนพิการเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางของสังคม  สาขาจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรม  “เพื่อนช่วยเพื่อน  ฝ่าวิกฤตโควิด-19”  โดยนำงบประมาณจากศูนย์ดำรงชีวิตอิสระและเครือข่ายคนพิการจังหวัดสระแก้ว ที่ได้สะสมมาตามอัตภาพ จัดซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำไปมอบให้แก่ครอบครัวคนพิการติดเตียง ใน 9 อำเภอ จังหวัดสระแก้ว จำนวน  90  ครอบครัว ซึ่งมีความยากลำบากแสนสาหัสเป็นลำดับแรก โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงแก่คนพิการที่มีความยากลำบากอีกจำนวนมาก  อีกทั้งคนพิการก็ยังต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนเดิม วิธีแก้ปัญหาบนฐานสิทธิ ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ใดๆมารองรับเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อน คนพิการเป็นกลุ่มเปาะบาง ซึ่งมีหน่วยงานรัฐดูแล  เพียงแต่คนพิการมีความต้องการใช้ฐานสิทธิของตนดั่งเช่นประชากรในสังคมเดียวกัน

#เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการคนพิการเป็นประชากรของประเทศ ที่รัฐบาลควรให้การช่วยเหลือเยียวยาบนฐานสิทธิอันเดียวกัน อีกทั้งคนพิการอยู่ในกลุ่มเปราะบางทางสังคม เนื่องจากเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้ว ด้วยเหตุแห่งสภาพทางกายภาพที่แตกต่างกันไปตามสภาพของความพิการแต่ละประเภท คนพิการแต่ละประเภทจึงมีความต้องการหรือมีขีดความสามารถที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่คนพิการทุกประเภทต้องการเหมือนกันและเหมือนกับคนปกติทั่วไปก็คือ ปัจจัย 4 นั่นเอง แม้ในยามปกตินั้น คนพิการก็ทำมาหากินด้วยความยากลำบากอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติแบบนี้คนพิการก็ยิ่งมีความยากลำบากกันไปใหญ่ การเดินทางไปไหน มาไหน หรือการไปจับจ่ายหาซื้อของก็ลำบากมากขึ้นกว่าเดิม แม้ในทางปฏิบัติรัฐบาลจะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทีประสบกับความเดือดร้อน ได้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ภาครัฐจัดให้ก็ตาม แต่คนพิการส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ดังนั้น ความเดือดร้อนที่ได้รับอย่างแสนสาหัสนี้  จึงไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและบรรเทาได้ในเวลาอันรวดเร็ว ความยุ่งยากนานาประการและการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารนี้เองคือข้อจำกัดอันยิ่งใหญ่ เสมือนกับมีกำแพงใหญ่มาขวางกันเอาไว้ ขอความกรุณาแก้ไขจุดเป้าหมาย เพื่อจะทำให้กลุ่มคนพิการได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องมากกว่าคนปกติทั่วไปก็ได้ แต่ขอให้มันผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนก็ยังดี 

#หากแต่การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการนั้นควรมีช่องทางเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มเปาะบางไม่สามารเข้าถึงดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น อีกทั้งการคัดกรองผู้พิการนั้นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากมีฐานข้อมูลอยู่แล้วสำหรับใช้แยกผู้พิการในระบบประกันสังคมออกจากผู้พิการที่มีอาชีพอิสระให้เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตรงตามช่องทางที่รัฐบาลกำหนด อีกประการหนึ่ง คนพิการนั้นมีฐานข้อมูลสำหรับระบบการรับเงินอยู่แล้วจึงเป็นการง่ายที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการได้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ความเดือดร้อน ณ ปัจจุบัน 

- Advertisment -

ข่าวน่าสนใจ

อัพเดตสถานการณ์โควิด19 ทั่วโลก ดับกว่า 8.4 แสนคน ติดเชื้อพุ่ง 24.5 ล้านราย

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ส.ค. 63 (เวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) จำนวน 215 ประเทศทั่วโลก พบมีผู้ป่วยติดเชื้อ 24,584,850 ราย เพิ่มขึ้น 242,293 รายเสียชีวิต 834,441 ราย...

กรมบัญชีกลาง เพิ่มหลักเกณฑ์-วิธีปฏิบัติขอกันเงินงบฯปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับล่าช้า...

ผู้บริหารทั่วโลก 75% พูดตรงกัน “ไบเดน” จะชนะเลือกตั้งปธน.สหรัฐปีนี้

ผลสำรวจไตรมาสล่าสุดบ่งชี้ว่า 75% ของผู้บริหารบริษัทภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิกของ CNBC Global CFO Council ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า นายโจ ไบเดน ตัวแทนพรรคเดโมแครต จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้ CNBC Global CFO Council ประกอบด้วยบริษัทสมาชิกภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 5...

สื่อนอกเผยจีนอัพเดทระเบียบส่งออกเทคโนโลยี คาดกระทบดีลขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานโดยอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลและเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า จีนได้มีการปรับปรุงระเบียบควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีซึ่งอาจมีแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นยอดนิยมของจีนอย่างติ๊กต็อก (TikTok) รวมอยู่ด้วย รายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้น หลังก่อนหน้านี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างความคิดเห็นของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งว่า ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของติ๊กต็อก อาจต้องขอให้รัฐบาลจีนยินยอมก่อนที่จะขายธุรกิจของติ๊กต็อกในสหรัฐ โดยบริษัทอาจต้องระงับการเจรจาขายธุรกิจไปก่อน การที่รัฐบาลจีนรวมติ๊กต็อกเข้าไปในระเบียบควบคุมการส่งออกนั้น คาดว่าจะทำให้รัฐบาลจีนแทรกแซงการขายกิจการของติ๊กต็อกในสหรัฐได้